Znajdź artykuł

Opodatkowanie energii elektrycznej według narodowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (część trzecia – druga ukazała się w poprzednim numerze „Monitora”)

 ... Nie koncentrując się na podatku akcyzowym od artykułów zbytecznych czy też od artykułów luksusowych, ale na podatku akcyzowym od energii elektrycznej – stawiam tezę, iż ze względu na możliwość występowania ujemnych skutków społeczno-gospodarczych, konsumpcja niezbędna, na którą nie można znaleźć substytutów, pomimo że musi zostać w Polsce na mocy dyrektywy Rady opodatkowana, to winno odbyć się to pod warunkiem zachowania dochodowej neutralności wprowadzanej akcyzy  płaconej nie przez producenta ale przez „odbiorcę końcowego”, tj. przez podmiot, który dokonuje zużycia energii elektrycznej na własne potrzeby.[...]
10/2005 str. 0

Kup aby przeczytać całość