Znajdź artykuł

Opodatkowanie akcyzą samochodów osobowych

Cechą charakterystyczną polskiego systemu podatkowego jest umieszczenie przez ustawodawcę w części ustaw podatkowych odrębnych regulacji prawnych odnoszących się do samochodów osobowych. Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza tego typu regulacji zawartych w przepisach ustawy o podatku akcyzowym z dnia 6 grudnia 2008 r.[...]
4/2010 str. 0

Kup aby przeczytać całość