Znajdź artykuł

Opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek – analiza przepisów prawa wspólnotowego

Przedmiotem artykułu jest przedstawienie wyników badań przeprowadzonych przy zastosowaniu metody formalno-dogmatycznej, którymi objęto przepisy Dyrektywy Rady 2003/48/WE z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek . Inspiracją dla podjętych badań był fakt, iż zasady wynikające z przepisów zawartych w tym akcie prawa wspólnotowego powinny rzutować bezpośrednio na kształt przepisów zawartych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. [...]
6/2013 str. 0

Kup aby przeczytać całość