Opinia prawna dotycząca projektu stanowiska Rządu RP w sprawie uprawnień emerytalnych funkcjonariuszy celnych – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Opinia prawna dotycząca projektu stanowiska Rządu RP w sprawie uprawnień emerytalnych funkcjonariuszy celnych

Legal opinion on the draft position of the Polish government on the pension rights of customs officers

Celem opinii jest dokonanie analizy projektu stanowiska Rządu wobec obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego (...), który ukazał się w dniu 12 kwietnia 2016 r. na stronie związku zawodowego Celnicy.pl.[...]

Kup aby przeczytać całość