Opłaty zamiast ceł – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Opłaty zamiast ceł

Obecnie coraz częstszym zjawiskiem w naszych aktach zasadniczych jest delegacja ustawowa dla Ministra Finansów objawiająca się takim zwrotem: ”Minister Finansów określi, w drodze rozporządzenia; stawki, wysokość opłat, opłaty ... itd. Itp.” Jest to jedna z form przerzucenia na podmiot prowadzący działalność gospodarczą dodatkowych opłat /oprócz istniejących już opłat skarbowych i wysokich podatków/ związanych z prowadzeniem tej działalności. Wątpliwości nie budzą niektóre opłaty za koncesje lub [...]
7/1997 str. 0

Kup aby przeczytać całość