Znajdź artykuł

Opłaty Za Przechowywanie Towarów W Depozycie Lub W Magazynie Czasowego Składowania Prowadzonym Przez Organ Celny – Problem Konstytucyjny. Cz. II

Przepisy Prawa Celnego Unii Europejskiej Regulują Zasadnicze Kwestie Obrotu Towarowego, Nie Regulują Jednak Wszystkich Zagadnień. W Niektórych Przypadkach Państwa Członkowskie Mogą, W Innych Zaś Są Zobligowane Do Ustanowienia Przepisów Krajowych. Dotyczy To W Szczególności Tej Problematyki, Gdzie Brak Regulacji Krajowych Mógłby Doprowadzić Do Pozbawienia Skuteczności Przepisów Prawa UE. Innymi Słowy, Krajowe Regulacje W Zakresie Prawa Celnego Mają Charakter Uzupełniający Wobec Prawa UE. [...]
4/2011 str. 0

Kup aby przeczytać całość