Opłaty za licencje ustalone po odprawie celnej – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Opłaty za licencje ustalone po odprawie celnej

Jeżeli umowa licencyjna została zawarta po dniu dokonania odprawy celnej towaru, to nie może być uznana za nowy dowód istniejący w dniu dokonania odprawy celnej dający podstawę do wznowienia postępowania i na nowo określenia wymiaru cła. Określenie w takiej umowie obowiązku ponoszenia z mocą wsteczną opłat licencyjnych nie jest zaś nową okolicznością faktyczna, stwierdził Sąd Najwyższy.[...]
7/2000 str. 0

Kup aby przeczytać całość