Opłaty skarbowe – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Opłaty skarbowe

1) Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. o opłacie skarbowej (Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 23; zmiany: Nr 74, poz. 993 z 1989 r, Nr 21, poz. 86 z 1992 r., Nr 11, poz. 50 z 1993 r., oraz Nr 86, poz. 433 z 1995 r.). 2) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 1994 r. w sprawie opłaty skarbowej (Dziennik Ustaw Nr 136, poz. 705; zmiana: Nr 82, poz. 381 z 1996 r.). 3) Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 21 lipca 1989 r. w sprawie sposobu pobierania, uiszczania i zwrotu opłaty skarbowej oraz sposobu prowadzania rejestrów tej opłaty. (Monitor Polski Nr 25, poz. 193; zmiany: Nr 61, poz. 538 z 1994 r. i Nr 26, poz. 245 z 1997 r.). [...]
6/1997 str. 0

Kup aby przeczytać całość