Znajdź artykuł

Opłaty manipulacyjne i manipulacyjne dodatkowe

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 listopada 1997 r. w sprawie opłat pobieranych przez organy celne. (Dziennik Ustaw nr 139, poz. 937). – weszło w życie 1 stycznia 1998 r. [...]
4/2000 str. 0

Kup aby przeczytać całość