Opłaty manipulacyjne – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Opłaty manipulacyjne

Załatwianie formalności celnych przez zgłaszających, czy też uzyskiwanie wymaganych pozwoleń w sprawach celnych związane jest ściśle z uiszczaniem różnych opłat. Każda osoba wprowadzająca towary na polski obszar celny lub wyprowadzająca towary z polskiego obszaru celnego musi się liczyć z pewnymi kosztami, które towarzyszą tym czynnościom. Zmiana rozporządzenia w sprawie opłat pobieranych prze organy celne jest, jak się wydaje, dobrą chwilą dla nowego spojrzenia na pobór opłat manipulacyjnych dokonywany przez organy celne. Aby nie powtarzać tematyki omawianej wcześniej na łamach Monitora Prawa Celnego ustosunkuje się jedynie, do niektórych tez zawartych w artykule Andrzeja Pochrząszcza pt. “Opłata manipulacyjna dodatkowa” (Zob. MPC 5/99, s. 228 i następne) związanych z tą tematyką. [...]
9/1999 str. 0

Kup aby przeczytać całość