Znajdź artykuł

Opłaty licencyjne

... Wojewódzki Sąd Administracyjny, po rozpoznaniu skargi X Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej Spółka) na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie wartości celnej towaru, orzekł o oddaleniu skargi.  Zaskarżoną do sądu administracyjnego decyzją organ odwoławczy utrzymał w mocy pięćdziesiąt decyzji Naczelnika Urzędu Celnego w Stargardzie Szczecińskim, którymi uznano za nieprawidłowe zgłoszenia celne dokonane przez Spółkę, dotyczące procedury dopuszczenia do obrotu na polskim obszarze celnym towarów zakupionych w zagranicznej spółce Y. [...]
11/2005 str. 0

Kup aby przeczytać całość