Znajdź artykuł

Opłaty licencyjne od kopii filmowych

Nie można ograniczać wliczenia opłat licencyjnych do wartości celnej towaru tylko do takich przypadków, w których sprzedawca kopii filmowych jest zarazem podmiotem praw autorskich do filmu utrwalonego na taśmach filmowych i jednocześnie z treści umowy licencyjnej wynika, że kupujący jest zobowiązany uiścić te opłaty jako warunek nabycia kopii filmowych. Art. 25 ust.1 pkt 4 Prawa celnego odnosi się także do opłat licencyjnych, które kupujący, na podstawie umowy licencyjnej lub na podstawie umowy sprzedaży, był zobowiązany zapłacić jako warunek nabycia kopii filmowych od sprzedawcy, który nie jest podmiotem praw autorskich do filmu utrwalonego na tych kopiach. [...]
12/1999 str. 0

Kup aby przeczytać całość