Znajdź artykuł

Opłaty licencyjne jako element wartości celnej importowanych towarów

2 strony – 8187 znaki Co to jest wartość celna? Definicja wartości celnej przywożonych towarów określona została we Wspólnotowym Kodeksie Celnym (dalej w tekście WKC) jako wartość transakcyjna, to znaczy cena faktycznie zapłacona lub należna za towary sprzedane w celu wywozu na obszar celny Wspólnoty. Ceną faktycznie zapłaconą lub należną za towar, o której mowa w definicji wartości celnej, jest całkowita kwota płatności dokonanej lub mającej być dokonanej przez kupującego wobec sprzedawcy lub na jego korzyść za przywożone towary i obejmująca wszelkie płatności dokonane lub mające być dokonane jako warunek sprzedaży towarów kupującemu. [...]
7/2008 str. 0

Kup aby przeczytać całość