Opłata skarbowa – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Opłata skarbowa

W związku z likwidacją opłat manipulacyjnych i drastycznym spadkiem dochodów urzędów celnych wprowadzono formalne ograniczenie czasu pracy placówek celnych do godziny 15.00. Składając zgłoszenie celne po tej godzinie należy dołączyć wniosek z prośbą o dokonanie odprawy celnej poza czasem pracy urzędu celnego i znakiem skarbowym za 5 PLN. Czy należy uiszczać tę opłatę? Robert Michalski w MPC 12/2000 w artykule „Nowa opłata skarbowa” pisał, że przy tego typu wnioskach opłata nie obowiązuje, urzędy celne są innego zdania. Nazwisko i adres do wiadomości redakcji [...]
6/2001 str. 0

Kup aby przeczytać całość