Opłata skarbowa od pełnomocnictwa – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Opłata skarbowa od pełnomocnictwa

1. Czy urząd celny słusznie postępuje pobierając opłatę skarbową w kwocie 15 zł od dołączonego do akt pełnomocnictwa uwierzytelnionego przez właściciela agencji celnej?Wątpliwości nasuwają się szczególnie w świetle art. 254 § 2 Kodeksu celnego oraz ustawy z dnia 24 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 135, poz. 1143)....     [...]
2/2004 str. 0

Kup aby przeczytać całość