Znajdź artykuł

Opłata skarbowa

Reforma ustrojowa administracji celnej spowodowała już pierwsze rozbieżności w stosowaniu przepisów prawa. Moje dotychczasowe doświadczenia, różnorodność informacji uzyskanej w urzędach celnych, spowodowało, iż mam wątpliwości, czy zasadne jest wnoszenie opłat skarbowych w postaci znaków tej opłaty przy udzielaniu upoważnień, a w szczególności ich odpisów? Uprzejmie proszę o odpowiedź na Waszych łamach, na to pytanie. [...]
7/2002 str. 0

Kup aby przeczytać całość