Opłata o skutku równoważnym do cła w sensie art. 25 WE oraz dyskryminujący podatek wewnętrzny zabroniony przez art. 90 WE – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Opłata o skutku równoważnym do cła w sensie art. 25 WE oraz dyskryminujący podatek wewnętrzny zabroniony przez art. 90 WE

2 strony - 8573 znaki Postępowanie przed sądem krajowym dotyczyło sporu zawisłego pomiędzy spółką Visserijbedrijf D. J. Koornstra & Zn. vof (dalej „Koornstra”) a Productschap Vis dotyczącego opłaty nałożonej przez Productschap Vis na Koornstrę od przewozu krewetek do Danii dokonanego w 2000 roku. W kwestii prawnej postępowanie dotyczyło wykładni art. 25 i 90 Traktatu WE. Koornstra jest przedsiębiorstwem, które przewozi krewetki na pokładzie łodzi rybackiej „Elizabeth”. Zgodnie z jej deklaracją z 2002 r. dokonała ona przewozu 52 984 kg krewetek w 2000 r., z których 28 774 kg zostały sprzedane na aukcjach w Niderlandach, a 24 210 kg zostało bezpośrednio dostarczonych do Danii celem sprzedaży. W 2002 r. Productschap Vis wydała decyzję o nałożeniu na Koornstrę opłaty dotyczącej wskazanych 24 210 kg krewetek. Koornstra wniosła odwołanie od tej decyzji, które Productschap Vis oddaliła. W 2003 r. Koornstra zaskarżyła sporną decyzję przed właściwym sądem administracyjnym. Mając wątpliwości co do zgodności przewidzianej w art. 2 ust. 1 rozporządzenia opłaty (dalej „sporna opłata”) z prawem wspólnotowym, sąd krajowy zawiesił postępowanie i zwrócił się do Trybunału z pytaniami prejudycjalnymi. [...]
10/2006 str. 0

Kup aby przeczytać całość