Opłata manipulacyjna za braki w towarze – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Opłata manipulacyjna za braki w towarze

Importer, który otrzymał od zagranicznego dostawcy mniejszą ilość towaru niż wynika to z dokumentów przedstawionych do odprawy celnej, nie powinien ponosić negatywnych konsekwencji finansowych w postaci opłaty manipulacyjnej dodatkowej. Tezę tę potwierdził 28 sierpnia Naczelny Sąd Administracyjny, który umorzył postępowanie w takiej sprawie. Było to zresztą zgodne z opinią Prezesa GUC, który sam uznał, że nałożenie na importera takich restrykcji jest nieuzasadnione i uchylił decyzję, mocą której opłatę manipulacyjna od niedoboru wymierzono. [...]
9/2001 str. 0

Kup aby przeczytać całość