Opłata celna dodatkowa – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Opłata celna dodatkowa

W związku z przystąpieniem Polski do Światowej Organizacji Handlu (WTO) w 1995 r. konieczna stała się zmiana formy opłat granicznych od towarów rolnych przywożonych na polski obszar celny. Zgodnie z Porozumieniem o Rolnictwie WTO wszystkie pozataryfowe ograniczenia obrotu towarowego z zagranicą takie jak: zakazy, kontyngenty, ceny minimalne oraz inne opłaty graniczne, w tym opłaty wyrównawcze z dnie 1 lipca 1995 r. zostały przeliczone na stawki celne procentowe i dodane do wówczas obowiązujących w taryfie celnej (proces ten nazywa się "taryfikacją"). Zamiast więc np. kontyngentów ilościowych na alkohol czy opłat wyrównawczych na szereg artykułów rolnych w 1995 r. od 1.07.95 r. zaczęły obowiązywać znacznie podwyższone stawki celne. [...]
10/1996 str. 0

Kup aby przeczytać całość