Opłata celna dodatkowa w roku 2003 – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Opłata celna dodatkowa w roku 2003

... 2. Zgodnie § 2 pkt 1 rozporządzenia, opłaty celnej dodatkowej nie nakłada się na towary rolne określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie wyłączenia stosowania opłaty celnej dodatkowej na przywóz niektórych towarów rolnych (Dz. U. Nr 135, poz. 1515 oraz z 2002 r. Nr 53, poz. 460), w przypadkach, o których mowa w tym rozporządzeniu (patrz pkt 2 artykułu marcowego – MPC 3/2003 str.115). Są dwa takie przypadki. Pierwszy polega na tym, że jeżeli towar znajduje się w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia Rady Ministrów, to opłaty celnej dodatkowej się nie stosuje. Drugi z kolei, zawiera towary rolne, wobec których tej opłaty się nie stosuje pod warunkiem, że są one importowane w ramach kontyngentu taryfowego (załącznik nr 2). Naturalnie w obu przypadkach chodzi o towary importowane z UE. Również i w przypadku tego wyłączenia stosowania opłaty celnej dodatkowej należało wskazać konkretne rozporządzenie, które stanowi emanację zobowiązań międzynarodowych. .. [...]
4/2003 str. 0

Kup aby przeczytać całość