Opłata „ad valorem” bez Vat-u – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Opłata „ad valorem” bez Vat-u

Europejski Trybunał Sprawiedliwości uznał, że wspólnotowe prawo celne zezwala na automatyczne, nie poprzedzone wcześniejszą notyfikacją, zastosowanie procedury polegającej na przeznaczeniu do sprzedaży towarów, w odniesieniu do których zostały przekroczone prawnie przewidziane terminy dopuszczenia do obrotu bądź wszczęcia formalności o inne przeznaczenie celne, bądź pobranie dodatkowej opłaty ad valorem w celu uregulowania sytuacji tych towarów. Jednocześnie, ETS stwierdził, że opłata ad valorem nakładana w celu uregulowania sytuacji towarów, w stosunku do których zostały przekroczone, prawnie przewidziane terminy dopuszczenia do obrotu, mając charakter sankcji nie zaś kompensacji za dostarczenie towarów, świadczenie usług lub import towarów nie może zostać objęta podatkiem VAT. 3 strony-12966 znaków[...]

Kup aby przeczytać całość