Określenie reguł ustalania preferencyjnego pochodzenia towarów oraz sposobu jego dokumentowania – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Określenie reguł ustalania preferencyjnego pochodzenia towarów oraz sposobu jego dokumentowania

Rozporządzenie stanowi realizację delegacji zawartej w art. 20 § 3 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny. Reguły preferencyjnego pochodzenia są to ekonomiczno-technologiczne warunki, jakie powinny spełniać towary, aby korzystać ze środków taryfowych jakimi są obniżone i preferencyjne stawki celne, określane w taryfie celnej, ustanawianej przez Radę Ministrów na mocy art. 13 § 6 Kodeksu celnego. [...]
2/1998 str. 0

Kup aby przeczytać całość