Znajdź artykuł

Określenie państwa właściwego w zakresie dokonania pokrycia należności celnych oraz odpowiedzialność agenta celnego za nadużycia w procedurze celnej

Postępowanie przed sądem krajowym dotyczyło sporu między między Militzer & Münch GmbH (dalej jako „M&M”) a ministero delle Finanze (Ministerstwo Finansów, dalej jako „ministerstwo”) i dotyczył pokrycia należności celnych. M&M jest spółką zajmującą się obsługą celną, z siedzibą w Niemczech i sporządziła w ramach swojej działalności dokumenty tranzytu wspólnotowego T1 z niemieckiego Waidhaus do Wenecji i Mediolanu we Włoszech w odniesieniu do transportu masła pochodzącego z Republiki Czeskiej. Po otrzymaniu kopii dokumentów tranzytu ze stemplami i numerami porządkowymi urzędów celnych w Wenecji i Mediolanie, urząd celny w Waidhaus zakończył procedurę obejmującą te przesyłki. Włoski wydział kontroli nadużyć celnych stwierdził następnie, że towary nie dotarły do miejsca przeznaczenia z powodu nadużycia, w którym M&M nie ... [...]
7/2008 str. 0

Kup aby przeczytać całość