Określenie niewłaściwej stawki podatku przez organ celny – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Określenie niewłaściwej stawki podatku przez organ celny

Niewątpliwie rola faktury w systemie podatkowym wprowadzonym ustawą z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.) jest szczególna. Faktura stanowi bowiem w tym podatku podstawę do wyliczenia podatku przez podatnika, a to przez pomniejszenie podatku należnego wykazanego na fakturach wystawionych z tytułu sprzedaży o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur otrzymanych wraz z otrzymywanymi towarami lub wykonanymi na jego rzecz usługami.[...]
9/1999 str. 0

Kup aby przeczytać całość