Okólniki i komunikaty – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Okólniki i komunikaty

1. Pismo okólne Prezesa Głównego Urzędu Ceł nr 3 z dnia 27 listopada 1998 r. zmieniające pismo okólne Prezesa Głównego Urzędu Ceł nr 1 w sprawie ustalenia przykładowych gwarancji, jakie mogą być przyjmowane przez organy celne, jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych, podatków, innych opłat i odsetek.[...]
1/1999 str. 0

Kup aby przeczytać całość