Okólnik Nr 5Prezesa Głównego Urzędu Ceł – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Okólnik Nr 5Prezesa Głównego Urzędu Ceł

w sprawie ustalenia trybu postępowania organów celnych przy przyjmowaniu i zwrocie zabezpieczenia majątkowego należności celnych, podatków, opłat wyrównawczych i opłat celnych dodatkowych[...]
8/1996 str. 0

Kup aby przeczytać całość