Okólnik Nr 3Prezesa Głównego Urzędu Cełz dnia 27 marca 1996 r.w sprawie zakładania i funcjonowania składów celnych – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Okólnik Nr 3Prezesa Głównego Urzędu Cełz dnia 27 marca 1996 r.w sprawie zakładania i funcjonowania składów celnych

Okólnik Nr 3 Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 27 marca 1996 r. w sprawie zakładania i funcjonowania składów celnych W celu zapewnienia jednolitości postępowania organów celnych w sprawach z zakresu zakładania składów celnych i nadzoru nad ich działalnością ustala się, co następuje:[...]
5/1996 str. 0

Kup aby przeczytać całość