Okólnik Nr 2 Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 14 marca 1996r. – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Okólnik Nr 2 Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 14 marca 1996r.

w sprawie opłat wymierzanych na podstawie przepisów ustawy - Prawo celne (Dz. U. z 1994 r. Nr 71, poz. 312 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 22 sierpnia 1990 r. w sprawie dozoru i kontroli celnej oraz poboru opłat ( Dz. U. z 1995 r. Nr 30, poz. 155 z późn. zm.).[...]
4/1996 str. 0

Kup aby przeczytać całość