Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy a opodatkowanie dochodów nieujawnionych – glosa do wyroku NSA z 1.12.2010 r., II FSK 1192/09 – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy a opodatkowanie dochodów nieujawnionych – glosa do wyroku NSA z 1.12.2010 r., II FSK 1192/09

„ (…) podatkiem od dochodów nieujawnionych można obciążyć podatnika związanego zarówno nieograniczonym, jak i ograniczonym obowiązkiem podatkowym”. „Jeśli chodzi opodatkowanie podatników, na których spoczywa nieograniczony obowiązek podatkowy, ustawodawca nie objął tym podatkiem dochodów mających źródła poza terytorium Polski. Takie ograniczenie jest zawarte w art. 30 ust. 1 u.p.d.o.f. Podatek od dochodów nieujawnionych pobierany jest bowiem od dochodów (przychodów) uzyskanych tylko na terytorium Polski. Powołana regulacja prawna nie dotyczy opodatkowania dochodów ukrytych, a osiągniętych poza terytorium Polski (…)” [...]
8/2011 str. 0

Kup aby przeczytać całość