Znajdź artykuł

Ograniczenia zależą od woli sprawcy

9 lipca 2002 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne Sądu Rejonowego w Szczecinie w sprawie zgodności z Konstytucją przepisów Kodeksu karnego skarbowego regulujących postępowanie w stosunku do nieobecnych. Sąd Rejonowy w Szczecinie zadał Trybunałowi Konstytucyjnemu pytanie prawne czy przepisy art. 173-177 Kodeksu karnego skarbowego są zgodne z art. 42 ust. 2 i art. 45 ust. 1 Konstytucji oraz z art. 14 ust. 1 i ust. 3 lit. a), b), d), e) Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych. [...]
8/2002 str. 0

Kup aby przeczytać całość