Ograniczenia obrotu towarowego z zagranicą w świetle przepisów prawa – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Ograniczenia obrotu towarowego z zagranicą w świetle przepisów prawa

Najważniejsze przepisy dotyczące ograniczeń obrotu (import i eksport) towarowego z zagranicą zawarte są w ustawie z dnia 11 grudnia 1997 r. o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami i usługami (Dz. U. Nr 157, poz. 1026, ze zm.). Ustawodawca przyjął w niej jako podstawową zasadę, że obrót towarowy z zagranicą jest wolny od wszelkich ograniczeń, chyba że na wprowadzanie takich ograniczeń zezwala akt prawny o randze ustawy bądź umowy międzynarodowej. Jako zasadę przyjęto w niej również to, że obrót towarowy z zagranicą dozwolony jest każdemu, na równych prawach, z zachowaniem warunków i ograniczeń określonych w przepisach ustaw lub umowach międzynarodowych. [...]
3/2002 str. 0

Kup aby przeczytać całość