Ogólne zasady dotyczące preferencyjnych reguł pochodzenia sformułowane w obowiązujących Polskę umowach – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Ogólne zasady dotyczące preferencyjnych reguł pochodzenia sformułowane w obowiązujących Polskę umowach

Myślą przewodnią umów o wolnym handlu podpisanych przez Polskę z państwami Wspólnoty Europejskiej (Układ Europejski), z państwami Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), krajami Środkowoeuropejskiej Umowy o Wolnym Handlu (CEFTA), oraz pojedynczymi krajami takimi jak np. Litwą, Łotwą, Estonią, Słowenią, Chorwacją, Turcją i podobnych umów jakie zawarły między sobą ww. kraje i grupy krajów, jest umożliwienie handlu w ramach obszaru tych krajów bez ceł i ograniczeń oraz traktowania przemieszczania się towarów z ich terytoriów na terytoria innych z tych krajów jako transportu bezpośredniego. Założenie to jest realizowane przez ustanowienie analogicznych reguł pochodzenia, w tym zasady kumulacji pochodzenia towarów w odpowiednich protokołach poszczególnych umów (Protokół Nr 4 UE, Protokół B EFTA, Protokół Nr 7 CEFTA oraz Protokoły Nr 3 umów dwustronnych). ... [...]
12/2003 str. 0

Kup aby przeczytać całość