Ogólne reguły zastosowania systemu refundacji eksportu artykułów rolnych – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Ogólne reguły zastosowania systemu refundacji eksportu artykułów rolnych

Zasady ogólne Celem Wspólnej Polityki Rolnej jest utrzymanie i rozwój nowoczesnego rolnictwa, zapewniający zarówno godziwy poziom życia rolników, dostawę żywności na rynek po umiarkowanych cenach, jak również zagwarantowanie swobodnego przepływu towarów na obszarze Unii Europejskiej. UE refunduje koszty wszystkim producentom Wspólnoty, którzy realizują eksport do pozostałych krajów świata. Subsydiowanie eksportu europejskiego ma na celu wyrównanie cen eksportowych do poziomu cen światowych. W zasadzie kwota refundacji pozostaje niezmienna, jednakże może ona być ... [...]
2/2004 str. 0

Kup aby przeczytać całość