Ogólne reguły interpretacji polskiej nomenklatury scalonej (część pierwsza) – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Ogólne reguły interpretacji polskiej nomenklatury scalonej (część pierwsza)

Znajomość Ogólnych Reguł interpretacji Polskiej Nomenklatury Scalonej, zamieszczonych na początku Taryfy celnej w postanowieniach wstępnych, jest podstawą do właściwej klasyfikacji towarów będących w obrocie towarowym z zagranicą. Reguły te w Polsce zaczęto stosować od 1 stycznia 1989 r. w związku z wprowadzeniem nowej taryfy celnej opartej o Zharmonizowany System HS. Normy prawne tego systemu ustanowiła Międzynarodowa Konwencja w sprawie Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów (International Convention on the Harmonized Commodity Description and Coding System) popularnie nazywana Systemem HS. 2 strony - 9024 znaki [...]
3/2000 str. 0

Kup aby przeczytać całość