Znajdź artykuł

Odzyskanie nienależnie wypłaconej refundacji wywozowej

2 strony – 8930 znaki Postępowanie przed sądem krajowym zawisło pomiędzy niemiecką spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Laub GmbH & Co. Vieh & Fleisch Import-Export (dalej jako „Laub”) a urzędem celnym Hamburg-Jonas (dalej jako „urząd celny”). Spór dotyczył decyzji urzędu celnego w zakresie odzyskania refundacji wywozowej nienależnie wypłaconej na rzecz Laub. [...]
8/2007 str. 0

Kup aby przeczytać całość