Odsetki wyrównawcze – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Odsetki wyrównawcze

Z punktu widzenia przedsiębiorcy działalność gospodarcza ma sens, gdy osiąga się zysk. Aby działalność dała założony wynik niezbędne jest w każdym przypadku właściwe dokonanie kalkulacji ceny oferowanego towaru. Kalkulacja ta winna uwzględniać zarówno koszty bezpośrednie, jak i pośrednie. W przypadku osób, w rozumieniu Kodeksu celnego, dokonujących przywozu na polski obszar celny towarów, należałoby niekiedy wziąć pod uwagę koszty związane z pewnego rodzaju “opłatami celnymi”, tj. odsetkami wyrównawczymi, które mogą być pobierane przez organy celne, w niektórych sytuacjach. [...]
10/1999 str. 0

Kup aby przeczytać całość