Znajdź artykuł

Odsetki wyrównawcze

Zwrot/umorzenie odsetek wyrównawczych W ostatniej nowelizacji Kodeksu celnego (Dz. U. nr 12 z 16 lutego 2001 r., poz. 920) niestety nie ujęto poruszanych przez mnie na tych łamach (Monitor Prawa Celnego nr 9(61)/2000, str. 409) zagadnień braku szczegółowych uregulowań dotyczących odsetek wyrównawczych. Przypomnijmy, że w ww. tekście sygnalizowałem brak w obecnie obowiązującym stanie prawnym podstaw do uznania odsetek wyrównawczych za należności celne przywozowe i dokonywania ich zwrotu przy zastosowaniu art. 246 i następnych Kodeksu celnego. [...]
8/2001 str. 0

Kup aby przeczytać całość