Znajdź artykuł

Odsetki od zwracanych należności celnych

W wyroku z dnia 21 września 2006 r. sygn. VSA/Wa 677/06 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, iż wypłata odsetek od bezprawnie pobranych należności celnych jest należna na podstawie art. 250 § 3 ustawy z dnia 9 stycznia 1997r. - Kodeks Celny (Dz. U. 2001, nr 75, poz. 802) także wówczas, gdy błąd popełnił organ celny wydający wiążącą informacje taryfową, co spowodowało niewłaściwe zaklasyfikowanie towaru przez importera i w konsekwencji błąd organu celnego właściwego dla wymiaru i poboru cła. [...]
1/2007 str. 0

Kup aby przeczytać całość