Znajdź artykuł

Odsetki od należności celnych zwróconych w terminie przez organ celny

... Według przepisu art. 84 Konstytucji, każdy jest zobowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków określonych w ustawie. Nie ulega wątpliwości, że cła są ciężarem publicznym, a obowiązek ich ponoszenia wynika z ustawy. Odsetki od nienależnie pobranych kwot przez organy Skarbu Państwa (nie tylko organy celne) pełnią funkcję wynagrodzenia za korzystanie przez dany organ ze środków finansowych innego podmiotu, zobowiązanego, wbrew treści przepisów prawa, do uiszczenia należności z nich nie wynikających. Rola wypłacanych odsetek jest zatem przede wszystkim rekompensacyjna. Z tej perspektywy, uzasadniona byłaby ... [...]
11/2003 str. 0

Kup aby przeczytać całość