Znajdź artykuł

Odroczenie płatności należności celnych

7 stron – 31800 znaki Odroczenie terminu płatności należności celnych jest jedną z instytucji mających ułatwić dłużnikowi celnemu wypełnienie jego obowiązków związanych z zapłatą tej daniny. W polskim porządku prawnym obowiązuje podwójna regulacja tej instytucji - stosowane wprost przepisy wspólnotowe oraz polska ustawa wraz z rozporządzeniem wykonawczym. Jednocześnie należy podkreślić fakt, że na gruncie prawa wspólnotowego nie mają jeszcze zastosowania przepisy ZKC, które choć weszły w życie, to jednak zgodnie z art. 188 ust 2 tego rozporządzenia mogą być stosowane dopiero po przyjęciu rozporządzeń wykonawczych. Regulacja odroczenia płatności w ZKC jest fragmentaryczna i nie pozwala na wyciągnięcie żadnych wniosków dotyczących kształtu tej instytucji, tym bardziej że rozporządzenie wykonawcze może nie tylko uzupełnić regulację ZKC ale nawet ją zmienić. Tak więc do czasu wejścia w życie rozporządzenia wykonawczego obowiązywać muszą zasady dotychczasowe. [...]
11/2008 str. 0

Kup aby przeczytać całość