Odprawa poza urzędem celnym – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Odprawa poza urzędem celnym

Jesteśmy prenumeratorami Monitora Prawa Celnego i Podatkowego. Przeczytałam wyjaśnienie Roberta Michalskiego zatytułowane „Za co opłata?” W interpretacji tej podnosi on kwestię opłat oraz tłumaczy określenie „w miejscu innym niż urząd celny". Jestem zainteresowana dokładnym wyjaśnieniem tego zwrotu, z uwagi na powtarzające się od czasu do czasu blokady odpraw celnych towarów ponadgabarytowych w takim właśnie miejscu. [...]
11/2006 str. 0

Kup aby przeczytać całość