Odprawa czasowa: albo powrotny wywóz towaru albo konieczność zapłaty cła – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Odprawa czasowa: albo powrotny wywóz towaru albo konieczność zapłaty cła

Sprowadzając do Polski towar na warunkach odprawy czasowej, z zastosowaniem karnetu ATA, importer nie płaci cła. Warunkiem jest jednak ponowny wywóz rzeczy. Gdy ich przeznaczenie zostanie zmienione i pozostaną w kraju, organ celny ma prawo wydać wobec importera nową decyzję nakładającą na niego cło w wysokości właściwej dla odprawy ostatecznej. Podobnie jest wtedy, gdy towar został skradziony na terenie Polski i nie może zostać wywieziony bez winy importera. W przepisach celnych pojęcie winy zresztą w ogóle nie występuje. Tak orzekł Sad Najwyższy w wyroku, którego pisemne uzasadnienie sporzadzono w ostatnich tygodniach. [...]
7/2000 str. 0

Kup aby przeczytać całość