Znajdź artykuł

Odprawa celna czasowa

Jedną z dopuszczonych prawem procedur celnych jest odprawa celna czasowa, stosowana w odniesieniu do towarów przywożonych do kraju lub wywożonych za granicę na czas oznaczony. Odprawa celna czasowa w przywozie - oznacza przywóz na polski obszar celny towarów w określonym celu i z przeznaczeniem do powrotnego wywozu w oznaczonym terminie. Odprawa celna czasowa w wywozie - oznacza wywóz zagranicę towarów w określonym celu z zastrzeżeniem możliwości powrotnego przywozu w oznaczonym czasie.[...]
3/1997 str. 0

Kup aby przeczytać całość