Znajdź artykuł

Odpowiedzialność za błąd w deklaracji

Jeżeli wielu importerów sprowadza części do samochodu, który potem jeden z nich rejestruje na siebie, to można w stosunku do nich wydać jedną decyzję o wymiarze cła tak jak za gotowy wyrób. Nie należy w tym wypadku mówić o solidarnej odpowiedzialności, ale o obowiązku zapłaty pełnej należności przez każdego z importerów. Złożyli oni bowiem niezgodne z prawdą deklaracje celne zaświadczające, że przywieźli części zamiast gotowego wyrobu - orzekł Sąd Najwyższy.[...]
12/2000 str. 0

Kup aby przeczytać całość