Znajdź artykuł

Odpowiedzialność prowadzącego skład celny

Niejasność roli prowadzącego skład celny w postępowaniu przed organami celnymi nie przesądza o tym, że decyzja o wymiarze cła rażąco narusza prawo - stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z 21 stycznia. [...]
2/1998 str. 0

Kup aby przeczytać całość