Odpowiedzialność posiłkowa (dokończenie) – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Odpowiedzialność posiłkowa (dokończenie)

Wspomniałem wcześniej, że extraneus jest stroną postępowania (art. 120 § 1 kks), a więc osobą posiadającą interes prawny w korzystnym dla siebie rozstrzygnięciu o przedmiocie procesu (S. Waltoś. Proces karny, zarys systemu, W-wa 1985, str. 150). Jednakże wstępuje do procesu w sposób szczególny, gdyż wstąpienie to musi poprzedzać wydanie postanowienia (art. 124 § 1 kks), ale wywołuje to określone konsekwencje prawne. Co prawda nie korzysta w pełni z uprawnień strony procesowej, lecz jedynie z takich, jakie wyraźnie określa art 125 § 2 kks. Jednakże ustawa pośrednio wskazuje, że jest to proces odpowiedzialnego posiłkowo, stąd jego wstąpienie powoduje, iż całe postępowanie przygotowawcze może toczyć się w trybie uproszczonym, ale z modyfikacjami charakterystycznymi dla trybu ... 7 stron 23660 znaków [...]
5/2000 str. 0

Kup aby przeczytać całość