Odpowiedzialność posiłkowa (część pierwsza) – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Odpowiedzialność posiłkowa (część pierwsza)

Kodeks karny skarbowy (kks) przynosi istotne zmiany w ustawodawstwie, które jednak nie zasługują na miano rewolucyjnych, gdyż są wyłącznie konsekwencją zmian kontekstu politycznego i prawnego, zapoczątkowanego w 1989 r. Konstrukcja kks jest wyrazem bardzo ścisłego zharmonizowania tej ustawy z całością kodyfikacji prawa karnego, przy zachowaniu takich odrębności, jakich wymagają sprawy karne skarbowe. Pozostawiono - jako jedno z oryginalniejszych rozwiązań - tradycyjną instytucję odpowiedzialnego posiłkowo, która może rzutować na cele postępowania przygotowawczego. Wprowadzenie do ustawy postępowania nakazowego (art. 171 kks), jak też możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności posiłkowej przez sąd (art. 124 § 2 kks) powoduje, że jest to instytucja, której nie można pozostawić na uboczu, szczególnie w toku postępowania prowadzonego przez organ dochodzenia. 5 stron - 23292 znaki [...]
4/2000 str. 0

Kup aby przeczytać całość