Znajdź artykuł

Odpowiedzialność osób trzecich za zobowiązania podatkowe

Odpowiedzialność osób trzecich jest instytucją prawną wiążącą skutki istnienia zobowiązania podatkowego z podmiotem innym niż podatnik. Z zagadnieniem tym spotykamy się najczęściej w przypadku poręczenia wynikającego ze zobowiązaniowych stosunków cywilnoprawnych. Taka odpowiedzialność cywilnoprawna jest odpowiedzialnością rzeczową a jej źródłem jest z natury własne zobowiązanie się osoby fizycznej do pokrycia cudzego długu. Instytucja odpowiedzialności podatkowej osób trzecich jest wykorzystywana gdy nie ma podatnika, gdy podatnik nie wykonuje ciążącego na nim zobowiązania w określony sposób i określonym terminie, jak również gdy majątek podatnika w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego jest niewystarczający. 5 stron - 18433 znaki [...]
4/2006 str. 0

Kup aby przeczytać całość