Znajdź artykuł

Odpowiedzialność karna funkcjonariuszy celnych za podanie nieprawdy w oświadczeniu o stanie majątkowym

Przestępstwo określone w art. 14 ustawy antykorupcyjnej w zw. z art. 32a ust. 4 ustawy, w omawianym zakresie, jest przestępstwem indywidualnym właściwym (delictum proprium), które może być popełnione wyłącznie przez funkcjonariusza Służby Celnej, bez względu na zajmowane przez niego stanowisko.[...]
9/2009 str. 0

Kup aby przeczytać całość