Znajdź artykuł

Odpowiedzialność dyscyplinarna i organy dyscyplinarne w administracji publicznej

Disciplinary responsibility and disciplinary bodies of public administration

W administracji publicznej odpowiedzialność dyscyplinarną za naruszenie obowiązków służbowych ponoszą pracownicy o charakterze cywilnym oraz funkcjonariusze służb mundurowych. Pomimo zatrudnienia w tych samych organach administracji publicznej, członkowie powyższych grup zawodowych ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną przed odmiennymi organami dyscyplinarnymi, którymi są komisje dyscyplinarne oraz przełożeni dyscyplinarni. Dlatego też celem niniejszego opracowania jest określenie przyczyn takiego zróżnicowania organów dyscyplinarnych w administracji publicznej.[...]
2/2017 str. 68

Kup aby przeczytać całość